Radijaciona jedinica za industrijsku sterilizaciju i konzervaciju hrane

 

Institut za nuklearne nauke Vinča

PO Box 522

11001 Beograd, Srbija

 

e-mail: radunit@vinca.rs

 

Tel/Fax: +381 11 3408 449

 

  • Wikipedia-icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon