Konzervacija hrane

U našoj zemlji  je manje zastupljeno tretiranje hrane. Postoji neosnovani strah da ta hrana ''zrači''. Ovo je zabluda koja se otklanja saznanjem da se ovo zračenje obavlja gama- zracima koji su zapravo svetlosni zraci kratke talasne dužine. Zbog toga ne mogu da izazovu nuklearnu reakciju u jezgru atoma – pa ni naknadno zračenje. Kada se izvor zračenja isključi, zračenja više nema. Kao što nema svetla kada se sijalica isključi.

 

Od decembra 1984. godine u našoj zemlji je ova metoda zakonom regulisana, odnosno odobrena. Radijacionu metodu za čuvanje hrane i prehrambenih proizvoda su već 1980 godine preporučile Svetska zdravstvena organizacija (WHO), Svetska organizacija za hranu i ishranu (FAO) i Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA), uz zaključak da se metoda može primenjivati na preko 90% prehrambenih proizvoda. 

 

Zračenjem se uništavaju insekti i njihova jaja, a znatno (do potpuno, zavisno od doze) se smanjuje broj mikroorganizama - izazivača bolesti i uzročnika kvarenja hrane i prehrambenih proizvoda. Na primer, hemijska sredstva za uništavanje insekata u pšenici, pirinču itd., jesu efikasna, ali jaja ostaju praktično neoštećena, čime se ne otklanja naknadno razvijanje populacije insekata.

 

Konzervisanje namirnica ima zadatak da sačuva svojstva od kvara i da spreči prisustvo patogenih mikroorganizama. Gubitak hranjivih ne nastaje samo dejstvom mikroorganizama. Isti efekat izazivaju insekti i paraziti, a neke namirnice klijanjem postaju neupotrebljive. Zračenjem, malim dozama, znatno se može produžiti vreme skladištenja svežih plodova, a to je od velikog značaja sa gledišta transporta.


Ako se jagode, špargle ili šampinjoni izlože dejstvu jonizujućeg zračenja, omogućava se duplo vreme skladištenja. U svetu se zbog toga zrače banane, mango, papaja, urme i drugo voće.


Namirnice životinjskog porekla mogu da sadrže kako patogene (salmonele, stafilokoke, klostridije), tako i nepatogenu mikrofloru, a mogu sadržavati i razne parazite (trihinele, ehinokoke). Takve namirnice su rizične za zdravlje čoveka. Zračenjem ovih namirnica uništavaju se i paraziti i salmonele, stafilokoke i vegetativne forme Cl. Perfringens.


Primena zračenja kod smrznutih namirnica onemogućuje izazivanje senzornih promena.


Zračenje prerađevina od mesa omogućava očuvanje kvaliteta, a ujedno sprečava razvoj Cl. Botulinum-a i bez dodataka nitrata, tj. omogućava dodatak nitrata samo u tolikoj meri koliko je potrebno da dođe do stvaranja uobičajene boje.

 

Procesi ozračivanja se obično koriste za eliminisanje mikroorganizama, parazita i kontaminacija iz širokog dijapazona hrane za kućne ljubimce, kako bi ovi proizvodi postali sigurniji za životinje i radi uklanjanja bioloških opasnosti po životnu sredinu. Tehnologija je uspešno primenjena na proizvodima komercijalne hrane za kućne ljubimce širom sveta.

 

Ovaj jednostavan princip je dokazano bezbedan, pouzdan i efikasan u tretiranju proizvoda.

  • Wikipedia-icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon