Misija

 

Misija Rаdijаcione jedinice, Lаborаtorije zа rаdijаcionu hemiju i fiziku GAMA, koja posluje po svetskim standardima kvaliteta, je da pruži profesionalnu uslugu korisnicima, bezbedno radno okruženje za zaposlene i konstantan razvoj i unapređenje procesa ozračivanja.

 

Radijaciona jedinica je osnovana sa ciljem da se unapredi privreda i ekonomija Srbije, i da se uveća međunarodna konkurentnost industrije Srbije zasnovanoj na znanju i primeni nauke i tehnologije. Za 40 godina rada, Radijaciona jedinica je svojim predanim radom i rezultatima ostvarila dugogodišnju saradnju sa velikim brojem klijenata iz različitih oblasti - poljoprivreda, medicina, kozmetika, farmakologija, proizvodnja itd.

 

Visok nivo poslovanja se postiže neprekidnim unapredjujem sistema upravljanja kvalitetom, sistema upravljanja bezbednošću, sistema upravljanja zaštitom životne sredine i sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu. Radijaciona jedinica obezbedjuje svojim klijentima usluge visokog kvaliteta stalnim preispitivanjem njihovih zahteva pružanjem konsultantskih i drugih usluga koje vode poboljšanju usluga.

 

Posebna pažnja se posvećuje podizanju nivoa svesti i informisanju javnog mnjenja o značaju i neophodnosti radijacionih tehnologija u svakodnevnom životu. Diseminaciju znanja sprovodimo kroz saradnju sa medijima, akademskim institucijama i privrednim subjektima.

 

Primena radijacionih tehnologija ima za cilj brigu o zdravlju, zaštiti krajnjih potrošača i unapređenje kvaliteta života ljudi.

 

Konstantno se radi na osposobljavanju zaposlenih na svim nivoima, na povećanju njihove svesti o odgovornosti, značaju i uticaju njihovih aktivnosti na bezbednost proizvoda i životnu sredinu,  kao i na njihovoj motivaciji za uspešan, bezbedan i efikasan rad. Rukovodstvo planira i upravlja svim procesima na način koji omogućava ispunjenje ciljeva, sa najnižim mogućim troškovima

 

 

 

  • Wikipedia-icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon