Proces ozračivanja

 

Sterilizacija gama zračenjem tehnološki predstavlja poslednju kariku u lancu proizvodnje.  

 

Proces proizvodnje počinje kod primarnog proizvođača koji, u pogledu organizacije proizvodnje, kontrole kvaliteta sirovina, poluproizvoda, mora da obezbedi odgovarajuće higijenske uslove proizvodnje i da rizik kontaminacije smanji na minimun.

 

Kombinovano sa procesom ozračivanja obezbeđuje vrlo visok stepen pouzdanosti sterilizacije/konzervacije gotovih proizvoda. 

 

S obzirom na karakter radijacione sterilizacije visoku prodornost gama zračenja, sterilizacija se izvodi na prethodno zapakovanim proizvodima. 

 

Osnovna odgovornost Radijacione jedinice za industrijsku sterilizaciju i konzervaciju hrane, u skladu sa propisima i zahtevima proizvođača (validacija), obezbedi da svaki predmet i deo predmeta u procesu ozračivanja bude izložen odgovarajućoj dozi.

 

 

 

  • Wikipedia-icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon